Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.9.1.

W wersji 2.9.1 dodano nowy wskaźnik 202 ‘Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom’ obliczający dane względem:

oświadczeń złożonych w okresie,
oświadczeń wpisanych do ewidencji w okresie,
daty pierwszego okresu pracy.

  Zmiany we wskaźnikach już istniejących:

  • W danych detalicznych wskaźnika 168 ‘Efektywność zatrudnieniowa’ dodano kolumny ‘Data początku formy’ oraz ‘Data końca formy’,
  • We wskaźnikach 4, 5, 6, 104, 116, 127 zmodyfikowano warunek wyliczający ‘prawo do zasiłku’ dostosowując go do analogicznych zmian w SyriuszSTD,
  • we wskaźniku 170 uwzględniono nowe statusy ukończenia szkolenia ‘nie ukończył, podjął zatrudnienie’ oraz ‘nie ukończył (przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)’. Dodatkowo zmodyfikowano obliczenia dot. ukończeń szkolenia w przypadku braku rejestracji do 3 miesięcy po ukończeniu formy dostosowując je do zmian w SyriuszSTD.
  • Zmodyfikowano również proces archiwizacji (automatycznej, dziennej) dostosowując go do obsługi dwóch nowych statusów sprawozdań ('Wyeksportowane WUP/MRPiPS', 'Wyeksportowane DBF') powstałych z rozdzielonego statusu sprawozdania informującego o eksporcie. Sprawozdania takie powinny automatycznie być zasilane do infoKadry.

  Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - informacje dotyczące
  aktualizacji do wersji 2.9.1 zostały przesłane drogą elektroniczną do
  wszystkich naszych Użytkowników.

  W przypadku posiadania usługi SaaS dla infoKadry, aktualizacja zostanie wykonana przez zespół Sygnity.

  Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze wiadomości lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub merytorycznych, prosimy o kontakt pod adresem:

  hd.infokadra@sygnity.pl

  Zachęcamy również do zgłaszania dalszych propozycji rozwoju aplikacji.

  Z poważaniem,

  Zespół infoKadra