Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra 2.5.

W tej wersji proponujemy Państwu zupełnie nowe komponenty:

 • Intuicyjny i ergonomiczny moduł pełno tekstowego wyszukiwania ofert pracy zrealizowany przy współpracy z PUP Szczecin.
 • Moduł porównywania składowych w ramach mechanizmu porównań zrealizowany jako odpowiedź na potrzeby PUP Jelenia Góra.

Ponadto, zrealizowaliśmy również wiele innych zmian będących odpowiedzią na aktualne potrzeby naszych Użytkowników i usprawniających pracę z aplikacją.

Nowe wskaźniki oraz zmiany we wskaźnikach już istniejących:

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Jelenia Góra, dodano wskaźnik Bezrobotni w końcu okresu (EFS) .
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Lidzbark Warmiński, dodano wskaźnik Średni czas wizyty, pozwalający ustalić średni czas wizyty np. w ramach IPD lub profilowania.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Nysa, dodano wskaźniki powiązane ze sprawozdaniem GDM - KE, pozwalające na analizę danych w oparciu o szerszy zakres filtrów niż sprawozdanie oraz zapewniające dostęp do składowych sprawozdania w oparciu o dane detaliczne wskaźników.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Włodawa, wskaźniki powiązane ze sprawozdaniem MPiPS-01 Załącznik 6 zostały rozszerzone o nowe algorytmy, pozwalające na analizę danych o osobach rozpoczynających udział w danych formach wsparcia.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Jelenia Góra, do wskaźników powiązanych ze sprawozdaniem MPiPS-01 Załącznik 4 Dział 1 dodano nowe filtry związane ze statusem osoby i stażem pracy.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Krotoszyn, do wskaźników Profilowanie oraz Odpowiedzi na pytania kwestionariusza do profilowania dodano filtr Wiek dzieci.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Góra, wprowadzono zmiany w algorytmach obliczania adresów na potrzeby filtrów Gminy, Powiaty i Miejsce zamieszkania, uwzględniając historię adresów.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Brzeg, do wskaźników Skierowania iSkierowania niewykorzystane dodano nowy filtr umożliwiający wprowadzenie podziału na skierowania na prace subsydiowane i niesubsydiowane.

Usprawnienia aplikacji i rozwój interfejsu:

 • W celu usprawnienia prac administracyjnych, zautomatyzowano proces usuwania najstarszych kopii zapasowych.
 • W związku ze zgłoszeniami z PUP Jelenia Góra i PUP Proszowice,rozszerzono moduł archiwizacji danych sprawozdań o możliwość samodzielnego wymuszania archiwizacji oraz mechanizmy zarządzania utworzonymi w ten sposób zbiorami danych.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Jelenia Góra, rozszerzono moduły eksportu i subskrypcji danych detalicznych o możliwość wyboru czy eksportowane dane powinny zawierać dane osobowe.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Oświęcim, rozszerzono moduły eksportu i subskrypcji wskaźników do formatu PDF o możliwość wyboru czy eksportowane pliki powinny zawierać nagłówek i stopkę.

· W celu usprawnienia pracy z modułem subskrypcji, dodano mechanizm pozwalający na automatyczne zaznaczanie i odznaczanie wszystkich filtrów wskaźnika.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - instrukcje dotyczące aktualizacji do wersji 2.5 zostaną przesłane drogą elektroniczną do wszystkich naszych dotychczasowych Użytkowników posiadających aktualny nadzór autorski.

W przypadku posiadania usługi SaaS dla infoKadry, aktualizacja zostanie wykonana przez zespół Sygnity.

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze instrukcji lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub merytorycznych, prosimy o kontakt pod adresem serwis.infokadra@sygnity.pl

Zachęcamy również do zgłaszania dalszych propozycji rozwoju aplikacji.


Z poważaniem,
Zespół infoKadra