Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra 2.6.

W tej wersji proponujemy Państwu zupełnie nowe komponenty:

  • Intuicyjny i ergonomiczny moduł pełno tekstowego wyszukiwania osób.

Ponadto, zrealizowaliśmy również wiele innych zmian będących odpowiedzią na aktualne potrzeby naszych Użytkowników i usprawniających pracę z aplikacją.

Nowe wskaźniki oraz zmiany we wskaźnikach już istniejących:

  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Krotoszyn, dodano nowy wskaźnik Wydatki Funduszu Pracy – liczba osób prezentujący liczbę osób uczestniczących w danym rodzaju wydatku Funduszu Pracy.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Sokołów Podlaski, dodano nowy wskaźnik Pracodawca – złożone oferty pracy , pozwalający na wyświetlenie danych dotyczących pracodawców i złożonych przez nich ofert pracy.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Sokołów Podlaski, dodano nowe wskaźniki Udział osób – szkolenia, Udział osób – staże prezentujący osoby niepowtarzające się biorące udział w stażu/szkoleniu.
  • Nowy wskaźnik Osoby będące aktualnie na stażu prezentujący osoby będące aktualnie na stażu.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Piekary Śląskie dla wskaźnika Bezrobotni według stanu w końcu okresu z podziałem na ulice dodano nowy filtr Rodzaj adresu oraz w danych detalicznych nowe kolumny Rodzaj adresu i Koniec obowiązywania adresu.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Ostrów Wielkopolski dla wskaźnika Bezrobotni według stanu w końcu okresu z podziałem na zawody dodano nowe filtry Najwyższy poziom wykształcenia,Typ wykształcenia najwyższego poziomu wykształcenia,Poziom wykształcenia ostatnio ukończonej szkoły, Typ wykształcenia ostatnio ukończonej szkoły, ułatwiające szybsze wyszukiwanie osób z brakiem uzupełnionych typów wykształcenia.
  • Dla wskaźników Bezrobotni zarejestrowani w okresie, Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie, Bezrobotni według stanu w końcu okresu, Bezrobotni według stanu w końcu okresu z podziałem na ulice, Bezrobotni według stanu w końcu okresu z podziałem na zawody, Zawody bezrobotnych w końcu okresu, Osoby niepełnosprawne w końcu okresu, Osoby, które rozpoczęły udział w programach, Osoby, które zakończyły udział w programach, Osoby, które biorą udział w programach, Bezrobotni w końcu okresu (EFS) dodano nowy filtr Czas od rejestracji.
  • W związku z zgłoszeniem z PUP Mińsk Mazowiecki dla wskaźnika Zawody bezrobotnych w końcu okresu dodano nowy filtr Predyspozycje osoby.
  • W związku z zgłoszeniem z PUP Katowice dla wskaźnikówWydatki funduszu pracy - liczba osób oraz Liczba osób uczestniczących w danej formie dodany został nowy filtr Profil.

· Zapewniono zgodność wszystkich wskaźników powiązanych z sprawozdaniami z najnowszą wersją systemu SyriuszStd .

Usprawnienia aplikacji i rozwój interfejsu:

· W celu ułatwienia możliwości pobrana numerów PESEL przy eksporcie do selekcji złożonej dodano nową opcję Eksport numerów PESEL do pliku tekstowego.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - instrukcje dotyczące aktualizacji do wersji 2.6 zostaną przesłane drogą elektroniczną do wszystkich naszych dotychczasowych Użytkowników posiadających aktualny nadzór autorski.

W przypadku posiadania usługi SaaS dla infoKadry, aktualizacja zostanie wykonana przez zespół Sygnity.

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze instrukcji lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub merytorycznych, prosimy o kontakt pod adresem serwis.infokadra@sygnity.pl

Zachęcamy również do zgłaszania dalszych propozycji rozwoju aplikacji.


Z poważaniem,
Zespół infoKadra