Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.8. Oprócz nowych wskaźników
odwołujących się do kluczowych sprawozdań w systemie SyriuszStd,
zrealizowaliśmy również wiele zmian wynikających z aktualnych potrzeba
naszych najbardziej aktywnych użytkowników.

Nowe wskaźniki oraz zmiany we wskaźnikach już istniejących:

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Jelenia Góra dodano wskaźnik nr 199 ‘Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców’ umożliwiający wyliczenie zezwoleń (na podstawie decyzji) w okresie sprawozdawczym, względem daty wydania lub daty początku pierwszego obowiązującego okresu.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Jelenia Góra dodano wskaźnik nr 200 ‘Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców’ posiadający możliwość obliczania wniosków w okresie sprawozdawczym względem daty złożenia, daty wpisania do ewidencji lub daty pierwszego oferowanego okresu pracy.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Ostrów Wielkopolski dla wskaźnika 127 ‘Bezrobotni wg stanu w końcu okresu z podziałem na ulice’ dodano nowy filtr ‘prawo do zasiłku’.
 • W związku ze zgłoszeniem MUP Kielce dla wskaźnika 149 ‘Wybrane działania pracowników’ poprawiono warunki wyliczania porad indywidualnych i grupowych tak aby wykazywane były te, których choć jeden dzień zawiera się w okresie sprawozdawczym.
 • Zapewniono zgodność wszystkich wskaźników z grupy ‘MPIPS-01 Załącznik 6 Dział 1 – Aktywne programy rynku pracy’ powiązanych ze sprawozdaniami z najnowszą wersją systemu SyriuszStd.
 • W związku z dodaniem adresu do statystyk w systemie SyriuszStd dla wskaźników 4, 5, 6, 98, 99, 100, 101, 104, 131, 133, 155, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 i 198 dodano obsługę adresu do statystyk.
 • Zaktualizowano wskaźnik nr 5 ‘Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie’ o nowe zdarzenia dla filtra ‘Powód wyrejestrowania’.

Usprawnienia i rozwój interfejsu:

 • Zoptymalizowano proces zasilania bazy, danymi z systemu SyriuszStd.
 • Przeniesiono wskaźnik nr 169 ’Oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca’ do nowej kategorii Cudzoziemcy.
 • W module Wyszukiwarka ofert pracy dla kryterium ‘Osoba do kontaktu z PUP’ na liście dostępnych pozycji dodano sortowanie, w pierwszej kolejności sortowanie alfabetyczne użytkowników aktywnych, za nimi osoby nieaktywne również posortowane alfabetycznie z dopiskiem (UŻYTKOWNIK NIEAKTYWNY).
 • W module Wyszukiwarka osób zoptymalizowano zasilanie danych dla kryteriów: ‘Wizyty’ oraz ‘Rodzina’.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - instrukcje dotyczące
aktualizacji do wersji 2.8 zostaną przesłane drogą elektroniczną do
wszystkich naszych dotychczasowych Użytkowników.

W przypadku posiadania usługi SaaS dla infoKadry, aktualizacja zostanie
wykonana przez zespół Sygnity.

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze instrukcji lub mają jakiekolwiek
pytania dotyczące kwestii technicznych lub merytorycznych, prosimy o
kontakt pod adresem

serwis.infokadra@sygnity.pl

Zachęcamy również do zgłaszania dalszych propozycji rozwoju aplikacji.

Z poważaniem,

Zespół infoKadra