infoKadra 2.2

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2.2. To kolejna wersja, w której dostarczamy zmiany oraz nowe wskaźniki zaprojektowane we współpracy z naszymi najbardziej zaangażowanymi Użytkownikami, zachowując wciąż pełną zgodność z systemem SyriuszStd.

  • W ramach Gwarancji dla Młodzieży dodano wskaźniki zgodne ze sprawozdaniem GdM.

infoKadra2.1

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2.1. Po zapewnieniu w poprzedniej wersji całkowitej zgodności z systemem SyriuszStd, mogliśmy skupić się głównie na dostarczeniu wartości dodanej.
Efektem tych prac jest szereg nowych wskaźników – zrealizowanych przy współpracy najbardziej zaangażowanymi z naszych dotychczasowych Użytkowników oraz jako odpowiedź na część zgłoszeń przekazanych przez zespół Helpdesk systemu SyriuszStd.

infoKadra2

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2. Najnowsza wersja wprowadza szereg kluczowych zmian o charakterze globalnym. Każdy z wzorców wskaźnika posiada definicję i dokładny opis powiązania z systemem SyriuszStd. Główne zmiany w aplikacji to:

Wersja 1.0.6

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy pakiet 1.0.6 oprogramowania infoKadra, w którym poza zmianami usprawniającymi oraz poprawą zgłoszonych błędów, skupiliśmy się na wprowadzeniu nowych funkcjonalności i wskaźników szczególnie istotnych dla naszych dotychczasowych Klientów.

Wersja 1.0.5

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy pakiet 1.0.5 oprogramowania infoKadra, w którym poza zmianami usprawniającymi oraz poprawą zgłoszonych błędów wprowadziliśmy nowe wzorce wskaźników efektywności oraz danych statystycznych.

Wersja 1.0.4

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy pakiet 1.0.4 oprogramowania infoKadra, w którym poza zmianami usprawniającymi oraz poprawą zgłoszonych błędów wprowadziliśmy optymalizację procesu zasilania aplikacji infoKadra, a także nowe wzorce wskaźników efektywności oraz danych statystycznych.

Strony

Subscribe to RSS - Aktualizacje oprogramowania