09.07.2020

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją oprogramowania infoKadra 2.9.3, zapraszamy do aktualizacji systemu..

W wersji 2.9.3 infoKadry uaktualniono strukturę bazy danych, aby była zgodna z systemem SyriuszStd w wersji 2.0.52.0.

W nowej wersji infoKadry dodano następujące wskaźniki w ramach kategorii "Covid-19:

22.06.2020
W związku z rosnącymi potrzebami sprawozdawczości i wszelkiego rodzaju raportowania (wewnętrznego w urzędzie, jak również spoza urzędu), chcielibyśmy Państwu zaproponować szkolenie z wykorzystania infoKadry oraz modułu KJD (Kontroli Jakości Danych). Pokażemy i nauczymy jak w prosty sposób wykorzystywać dostępne narzędzia.
Przedmiotem szkolenia będzie wykorzystanie infoKadry oraz KJD do sprawozdawczości, raportowania oraz wykrywania nieprawidłowości w ramach wniosków dotyczących COVID-19...
20.05.2020

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.9.2 wraz z modułem Kontrola Jakości Danych KJD 1.0.4..

W wersji 2.9.2 infoKadry uaktualniono strukturę bazy danych, aby była zgodna z systemem SyriuszStd w wersji 2.0.51.2.

Zmiany we wskaźnikach:

10.02.2020
Nadzór autorski obejmuje:
  • Udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z systemu infoKadra dla określonej w umowie wdrożenia liczby nazwanych użytkowników,
  • Umożliwienie korzystania z nowych wersji infoKadry (w tym do nowych definicji / wzorców wskaźników) powstałych z inicjatywy autora lub na skutek zgłoszeń Użytkowników,
  • Zapewnienie dostępu do aktualnej dla danej wersji infoKadry dokumentacji użytkownika,
  • Umożliwienie korzystania Użytkownikom z serwisu (e...
07.06.2019

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.9.1.

W wersji 2.9.1 dodano nowy wskaźnik 202 ‘Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom’ obliczający dane względem:

oświadczeń złożonych w okresie,
oświadczeń wpisanych do ewidencji w okresie,
daty pierwszego okresu pracy.

    Zmiany we wskaźnikach już istniejących:

26.03.2018

Szanowni Państwo,
Umieszczamy poniżej jakie kroki można podjąć w przypadku problemów z zasilaniem. Jeśli nie przyniosą one rezultatu prosimy o kontakt z Help Desk.

1) Prosimy o weryfikację czy na serwerze Syriusza działa poprawnie daemon zasilający aplikację infoKadra. Należy sprawdzić, czy został on przeniesiony lub włączony podczas zmiany stosu technologicznego na WildFly.
Jeżeli daemon jest przeniesiony prosimy o wykonanie poleceń:

/etc/init.d/infokadra-daemon...

30.01.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/infokadra_akt/instalatory_instrukcj..." została umieszczona
"Procedura.zip" - procedura naprawcza, do zastosowania w przypadku problemów z zasilaniem, które mogą pojawić się po aktualizacji infoKadry do wersji 2.7.0.

12.10.2016

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do obejrzenia kilku filmów przybliżających sposoby wykorzystania systemu infoKadra na wybranych przykładach przypadków jego użycia.
Kolejnym krokiem może być praktyka własna na DEMO systemu infoKadra, bezpłatnie udostępnianym zainteresowanym urzędom.
Więcej informacji w zakładce infoKadra/Oferty.

...