Szkolenie zdalne - COVID-19 - wykorzystanie infoKadry oraz KJD do raportowania na potrzeby kierownictwa i władz

W związku z rosnącymi potrzebami sprawozdawczości i wszelkiego rodzaju raportowania (wewnętrznego w urzędzie, jak również spoza urzędu), chcielibyśmy Państwu zaproponować szkolenie z wykorzystania infoKadry oraz modułu KJD (Kontroli Jakości Danych). Pokażemy i nauczymy jak w prosty sposób wykorzystywać dostępne narzędzia.
Przedmiotem szkolenia będzie wykorzystanie infoKadry oraz KJD do sprawozdawczości, raportowania oraz wykrywania nieprawidłowości w ramach wniosków dotyczących COVID-19.

Nadzór autorski dla systemu infoKadra

Nadzór autorski obejmuje:
 • Udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z systemu infoKadra dla określonej w umowie wdrożenia liczby nazwanych użytkowników,
 • Umożliwienie korzystania z nowych wersji infoKadry (w tym do nowych definicji / wzorców wskaźników) powstałych z inicjatywy autora lub na skutek zgłoszeń Użytkowników,
 • Zapewnienie dostępu do aktualnej dla danej wersji infoKadry dokumentacji użytkownika,
 • Umożliwienie korzystania Użytkownikom z serwisu (e-mail: hd.infokadra@sygnity.pl).

Wdrożenie infoKadra wraz z KJD i nadzorem autorskim w wersji lokalnej

infoKadra jest łatwym w obsłudze, szybkim i efektywnym narzędziem analityczno-raportowym, przygotowanym z myślą o kadrze kierowniczej Urzędów Pracy.
Oferujemy Państwu nie tylko narzędzie do efektywnego zarządzania urzędem, ale również niezbędne rozwiązanie do analizy posiadanego zbioru informacji.
Zachęcamy do skorzystania z wersji demo uruchamianej na okres 1 miesiąca w środowisku SaaS

Nadzór autorski dla systemu infoKadra w usłudze SaaS

Nadzór autorski obejmuje:

 • Udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z systemu infoKadra dla określonej w umowie wdrożenia liczby nazwanych użytkowników,
 • Umożliwienie korzystania z nowych wersji infoKadry (w tym do nowych definicji / wzorców wskaźników) powstałych z inicjatywy autora lub na skutek zgłoszeń Użytkowników,
 • Zapewnienie dostępu do aktualnej dla danej wersji infoKadry dokumentacji użytkownika,
 • Umożliwienie korzystania Użytkownikom z serwisu (e-mail: hd.infokadra@sygnity.pl).

Usługa SaaS obejmuje:

 • zapewnienie dostępu do funkcjonalności oprogramowania infoKadra zainstalowanego w naszym środowisku sprzętowo – systemowym,
 • udostępnienie środowiska sprzętowo-systemowego niezbędnego do zapewnienia właściwego dostępu do funkcjonalności oprogramowania infoKadra,
 • administrowanie oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i aplikacyjnym oraz jego pielęgnowanie, w tym tworzenie kopii bezpieczeństwa,
 • zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie incydentów naruszenia bezpieczeństwa przez nieuprawnionych użytkowników.

Łączny koszt nadzoru autorskiego i usługi SaaS zależny jest od liczby zarejestrowanych w systemie nazwanych użytkowników oraz wielkości urzędu.

Subscribe to RSS - Oferty produktów i usług dla infoKarda