infoKadra to innowacyjny system analityczno-raportowy stworzony głównie z myślą o kadrze zarządczej Państwowych Służb Zatrudnienia jako narzędzie prezentujące w formie graficznej dane z obszaru głównych zadań realizowanych przez urząd, a obsługiwanych przez system SyriuszStd. Dane prezentowane w formie wykresów lub tabel mogą pokazywać wielkość zjawisk w czasie. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić trendy wzrostów lub spadków i podjąć adekwatne decyzje zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego celu. To pierwsze i jedyne takie rozwiązanie w tym obszarze, które daje obraz zjawisk zachodzących w urzędzie w skali makro. Wszystkie wykresy bazują na szczegółowych danych, które mogą posłużyć do ich analizy nie tylko w systemie infoKadra, ale mogą zostać wyeksportowane do zewnętrznego arkusza kalkulacyjnego.

Wysoka automatyzacja sprawia, że praca z systemem jest łatwa, posiada on intuicyjny interfejs użytkownika, a fakt, że wskaźniki są zdefiniowane przez producenta (158 wskaźników z różnych obszarów działania urzędu m.in. Bezrobotni, IPD, Profilowanie, Oferty Pracy, Poradnictwo Zawodowe, Kontrahenci, Skierowania, Wizyty, Zatrudnienie Cudzoziemców) sprawia, że są gotowe do użycia bez konieczności ich tworzenia i znajomości struktury bazy danych systemu SyriuszStd. Wprowadzone mechanizmy filtracji, agregacji i selekcji danych, umożliwiają prezentację danych w różnym zakresie. Funkcja powiadamiania o wielkościach krytycznych oraz automatycznej dystrybucji obliczonych wskaźników do określonych odbiorców mailowych sprawia, że oszczędzamy czas eliminując wykonywanie czynności powtarzalnych.

System dedykowany jest nie tylko dla kadry zarządzającej tj. Dyrektorów, Kierowników Działów, ale również dzięki szerokiemu zakresowi możliwych analiz jest narzędziem pomocnym w codziennej pracy Doradców Zawodowych, pracowników Działów ds. Informatyki i Statystyki oraz realizujących programy rynku pracy.


Szanowni Państwo!

Oferujemy Państwu wyjątkową możliwość bezpłatnego testowania w pełni funkcjonalnej najnowszej wersji oprogramowania infoKadra. Wersja demonstracyjna jest udostępniania w zewnętrznym Centrum Przetwarzania Danych (CPD), zwalniając Państwa z konieczności samodzielnego przygotowania architektury sprzętowej. Niezależnie od wariantu w jakim posiadają Państwo Oprogramowanie SyriuszStd (lokalnie, CPD MRPiPS, CPD Sygnity), zapewniamy w pełni bezpieczne mechanizmy zasilania infoKadry danymi z systemu dziedzinowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wersja demonstracyjna będzie zawierać aktualne dane z Państwa jednostki, pozwalając na czerpanie realnych korzyści z pełnego wykorzystania systemu tak samo jak w przypadku pełnej wersji produkcyjnej.

Wersja demonstracyjna jest oferowana całkowicie za darmo na okres jednego miesiąca.

W przypadku zainteresowania wersją demo proszę o kontakt: Przemysław Stawiarz, tel. 603 138 525, e-mail: pstawiarz@sygnity.pl.