.Moduł KJD (Kontrola jakości danych) wspiera pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie sprawdzania poprawności i jakości danych w systemie źródłowym SyriuszStd, dzięki czemu pomaga w utrzymaniu poprawności merytorycznej, kompletności danych, unikalności, aktualności oraz spójności.

KJD dostarcza gotowe definicje, na podstawie których użytkownik buduje swoje raporty. Raporty mogą sygnalizować pojawienie się nieprawidłowości w danych (np. osoby nie posiadające stażu pracy ogółem) lub powiadamiać o zaistnieniu sytuacji, która wymaga reakcji użytkownika (np. zbliżający się termin kontaktu z Klientem). Raporty mogą być obliczane automatycznie o wybranej porze, zgodnie z harmonogramem. Wyniki raportów mogą być eksportowane do SyriuszStd i odczytywane bezpośrednio na oknie listy (np. „Klienci RP”).
Z poziomu wybranych okien SyriuszStd (np. lista „Klienci RP”) można przejść do raportów KJD.