Wersja 10.0

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 10.0


Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji systemu eDOK 10.0:
 • Poprawa bezpieczeństwa – migracja silnika bazy danych do PostgreSQL 12
 • Nowy interfejs aplikacji, większa ergonomia pracy

Wersja 9.1

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 9.1


Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji systemu eDOK 9.1:
Integracja eDOK – SyriuszSTD w zakresie pism z portalu Praca.gov.pl
Integracja z bramką SMS

Wersja 9.0

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 9.0


Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji systemu eDOK 9.0:
 • Skrzynka Obserwowane
 • Dekretacja na Grupy Użytkowników
 • Aktualizator słowników Teryt
 • Nowy mechanizm do obsługi przesyłów z systemów zewnętrznych
 • Migracja adresów korespondentów z systemu SyriuszSTD
 • Podpis e-paczki dla wielu pism jednocześnie

Wersja 8.1 i 8.0

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 8.0 sp2.
Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji systemu eDOK 8.1, 8.0 oraz 8.0SP2:
 • RODO – raport przekazanych danych osobowych
 • Automatyzacja wysłania pisma
 • Automatyzacja udostępniania pisma
 • Podpis e-paczki z skrzynki "Do Akceptacji"
 • Słownik Tematów
 • Nowa Integracja z ePUAP2

Wersja 7.0

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 7.0.
Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji systemu eDOK 7.0:
 • Komunikator
 • Archiwizacja pism swobodnych
 • Tworzenie treści z pliku
 • Katalogowanie szablonów pism
 • Akceptacja wielu pism jednocześnie
 • Akceptacja pism tylko z załącznikiem
 • System Tajności dla pism i spraw
 • Edytor szablonów ZPO

Wersja 6.1

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 6.1. Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Wersja 6.0

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 6.0. Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Wersja 5.0

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 5.0. Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/eDOK%205.0%20PUP Najważniejsze zmiany to
 • Aktualizacja serwera PostgresSQL do wersji 9.2.1;
 • Dodanie usługi Single Sign-On;
 • Nowe raporty: prób logowania i czasu pracy;
 • Wydruk kodów kreskowych na kopertach i zwrotnych potwierdzeniach odbioru.
Szczegółowe informacje o zmianach wprowadzonych w aktualizacji PSZ.eDOK dostępne są w załączonym pliku.

Wersja 4.1

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 4.1. Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/eDOK%204.1%20PUP
Najważniejsze zmiany to

 • Obsługa integracji z LDAP (umożliwienie autoryzacji użytkowników na podstawie domeny Active Directory);
 • Rozbudowa procesu dekretacji o wersjonowanie dokumentów;
 • Scalanie korespondentów;
 • Obsługa podpisywania załączników.

Szczegółowe informacje o zmianach wprowadzonych w aktualizacji PSZ.eDOK dostępne są w załączonym pliku.

Wersja 4.0

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 4.0. Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/eDOK%204.0%20PUP
Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych w aktualizacji PSZ.eDOK dostępne są w załączonym pliku.

Subscribe to RSS - Aktualizacje oprogramowania eDOK