Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 10.0


Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji systemu eDOK 10.0:
  • Poprawa bezpieczeństwa – migracja silnika bazy danych do PostgreSQL 12
  • Nowy interfejs aplikacji, większa ergonomia pracy
  • Nowy system ładowania danych usprawniający prace zdalną poprzez VPN
  • Nowy Moduł Komunikacyjny usprawniający prace z dużą ilością pism elektronicznych
  • Usprawnione Integracje z SyriuszSTD oraz PGP
  • Usprawnione Integracje z SyriuszSTD oraz PGP
  • Nowy system akceptacji dokumentów
  • Nowy typ dokumentu Pismo Wewnętrzne
  • Mechanizm procesów WorkFlow
  • Nowy System Wiadomości

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą aktualizacji skierowaną do Jednostek z aktywnym nadzorem autorskim bez wykupionej usługi Upgrade oraz ofertą szkolenia.