eDOK to elektroniczny system obiegu dokumentów przeznaczony dla administracji publicznej (PSZ - wersja dla Państwowych Służb Zatrudnienia). Umożliwia prowadzenie dowolnej sprawy w formie elektronicznej od momentu jej zarejestrowania przez pracownika do momentu jej zakończenia. Udostępnia informacje zawarte w pismach w formie dokumentów elektronicznych oraz zeskanowanych dokumentów papierowych.

eDOK.START to specjalne wydanie naszego elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, dostosowane do potrzeb niewielkich urzędów, które planują rozpocząć obsługę obiegu dokumentów od ograniczonego do niezbędnego minimum zakresu funkcjonalnego. W ramach dostępnych funkcji znajdą Państwo:

  • prowadzenie biura podawczego: rejestrację i przekazanie korespondencji, szybkie skanowanie, wyszukiwanie pism/spraw , korzystanie z elektronicznej książki nadawczej,
  • rejestracja pism z wykorzystaniem automatycznej numeracji (system zapewnia ciągłość numeracji według ustalonego wzoru znaku pisma/sprawy),
  • integracja z platformą ePUAP2 w zakresie rejestracji pism przychodzących i tworzenia odpowiedzi,
  • obsługa podpisu elektronicznego,
  • rejestracja spraw według rzeczowego wykazu akt,
  • raportowanie (raport pism przychodzacych, spis spraw, pocztowa książka nadawcza).