Migracja Rubikom do SyriuszStd

Migracja danych dotyczy zbioru danych zgromadzonych przez powiatowy urząd pracy w ramach systemu Rubikom do systemu SyriuszStd w zakresie danych:
 • Podstawowe dane osobowe bezrobotnych i poszukujących pracy wraz z adresem zamieszkania,
 • Okresy rejestracji,
 • Wyłączenia z ewidencji,
 • Wypłacone świadczenia,
 • Zwolnienia lekarskie,
 • Wizyty,
 • Skierowania na ofertę pracy.
  Dane po migracji są wykorzystywane w systemie SyriuszStd w bieżącej pracy urzędu do pozyskania oraz analizy danych o historii osoby w urzędzie głównie w celu wydawania zaświadczeń na wnioski składane przez klientów. Szczegółowa oferta i zakres migracji są ustalane indywidualnie na podstawie analizy technicznej i merytorycznej danych posiadanych przez urząd.

  Migracja Smartcase do CiA

  Migracja obejmuje przeniesienie zbioru danych zgromadzonych przez powiatowy urząd pracy w ramach oprogramowania SmartCase do systemu Cyfryzacja i Archiwizacja (współpracującego z systemem SyriuszStd) w zakresie danych:
  • Teczek osób klientów Rynku Pracy
  • Teczek organizacji
  • Teczek pracobiorców
  Oprócz eksportu w/w teczek z systemu SmartCase następuje również eksport:
  • Słowników (kategorie archiwalne, miejsca przechowywania, typy dokumentów)
  • Użytkowników
  • Typów dokumentów
  Proces migracji obejmuje zapisanie danych z systemu SmartCase do plików XML a następnie zaimportowanie zawartych w plikach informacja do systemu Cyfryzacji i Archiwizacji. Szczegółowa oferta i zakres danych obejmujących proces migracji jest ustalany podczas wdrożenia produktu. Do wykonania procesu migracji wymagane jest posiadanie licencji na produkt Cyfryzacja i Archiwizacja.

  Jeśli są Państwo zainteresowany migracją danych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • Przemysław Stawiarz
  +48 603 138 525