Oferta ważna do: 
nie dotyczy

OtwartyUrząd.pl to portal internetowy, którego zadaniem jest elektroniczna obsługa osób fizycznych będących klientami urzędu w zakresie przysługujących im praw wynikających z aktualnego ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej odnoszącego się do danych osobowych jak również udostepnienie elektronicznych narzędzi komunikacji między stronami w tym zakresie. Portal usprawnia komunikację pomiędzy stronami oraz umożliwia klientowi kontrolę wizyt w urzędzie. Więcej informacji w plikach PDF.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą Ofertą specjalną na zakup usługi OtwartyUrzad.pl.