Środki Trwałe (ST) to system w pełni zintegrowany z modułem finansowo-księgowym (FK) i kadrowo-płacowym (KDPL) oprogramowania SyriuszStd – zarówno pod względem funkcjonalnym jak i interfejsu użytkownika oraz dostępnych narzędzi.

Proponowane rozwiązanie obsługuje ewidencję elementów majątku trwałego Powiatowego Urzędu Pracy. Aplikacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek sektora publicznego.

ST obejmuje całość zagadnień związanych z księgowością środków trwałych. Aplikacja automatycznie nalicza umorzenia i amortyzację różnymi metodami w tym. min. liniową lub degresywną. Pozwala również wprowadzać wszelkie zmiany stanów środków trwałych i uzyskiwać z nich różnorodne zestawienia, które pozwalają w dowolnym momencie uzyskać stan majątku trwałego wg wybranego kryterium.

Główne funkcje systemu Środki Trwałe (ST):

 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, środków niskocennych;
 • Ewidencja środków trwałych pojedynczych oraz zbiorczych obiektów inwentarzowych zespolonych rodzajowo i funkcjonalnie.
 • W przypadku obiektów połączonych rodzajowo system umożliwia: dołączanie do wybranego obiektu części dodatkowych i peryferyjnych, przełączanie części obiektami zbiorczymi oraz odłączanie części i dalszą obsługę jako autonomicznych składników majątku;
 • Obsługa zmian wartości na skutek ulepszeń, dołączania/odłączania części składowych, trwałej utraty wartości, aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia;
 • Obsługa zmian przypisania składników majątku do osób oraz zmian miejsca użytkowania środka trwałego;
 • Obsługa wielu metod amortyzacji w tym jednorazowa, liniowa, degresywna;
 • Dokumentowanie operacji gospodarczych - generowanie wymaganych dokumentów cyklu życia środka trwałego: OT, LT, PT, MT, LC, Karta środka trwałego, dowody księgowe (w wariantach pojedynczych i zbiorczych obiektów inwentarzowych);
 • Generacja naklejek w różnych formatach (kody kreskowe, kody QR);
 • Planowanie i monitorowanie przeglądów oraz prac serwisowych;
 • Inwentaryzacja z wykorzystaniem aplikacji mobilnej;
 • Obsługa procesu likwidacji, wspomaganie interakcji z władzami powiatowymi w procesie (w sytuacjach, gdy jest to wymagane);
 • Obsługa dowolnej liczby załączników elektronicznych w powiązaniu ze środkami trwałymi, inwentaryzacją itp.;
 • Wsparcie procesu wewnętrznego i zewnętrznego wypożyczania składników majątku;
 • Jednolity interfejs użytkownika oraz narzędzia zgodne z SyriuszStd (mechanizmy wyszukiwania, filtrowania, generowania zestawień, zarządzania widokiem na listach);
 • Procesy monitorujące nieprawidłowości w ewidencji.