W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.48.0 informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.48.0 zostały umieszczone:
  • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.48.0 z wersji 2.0.47.0*
  • "SyriuszSTD_2048.0.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji
  • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się dokumentacja zmian wykonanych w przekazywanej wersji

Aktualizację można wykonać na wersji 2.0.47.0*

Główne zmiany w wersji 2.0.48.0:

  • Wycofanie obsługi profilowania pomocy dla osób bezrobotnych (FOB, UIRP, SPL)
  • Udostępnienie kwestionariusza wywiadu z osoba bezrobotną
  • Zmiany w selekcji do zapytania dla usługi ZUS-U4 – zmiany pod kątem nowej definicji MPiPS-02 Zał.1
  • Dodanie okna z sumą czasu pracy pracownika bez konieczności generowania karty ewidencji czasu pracy
  • Wykonanie funkcjonalności przypominającej pracownikowi kadr o zbliżającym się terminie skierowania pracownika np. na badania lekarskie okresowe lub BHP
  • Integracja z KGSG w zakresie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez podmioty powierzające pracę w ramach prac sezonowych i oświadczeń o powierzeniu wyk. pracy