Konsultacje 2020 - umowa z MRPiPS

Konsultacje przystanowiskowe (2020) w ramach Umowy nr 22/DI/WR/2019 z MRPiPS

W związku z podpisaną Umową z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 22/DI/WR/2019 w dniu 29 lipca 2019r. na rozwój i utrzymanie systemu SyriuszStd oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników systemu, Sygnity S.A. informuje, że:

Subscribe to RSS - Konsultacje grupowe 2020 - MRPIPS