Oferta ważna do: 
31.12.2020r.

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami związanymi z obsługą różnorodnych, często skomplikowanych przypadków korygowania wypłat świadczeń dla klientów powiatowych urzędów pracy oferujemy Państwu szkolenie z zaawansowanej obsługi funkcji dostępnych w komponencie Formalna Obsługa Beneficjenta w oprogramowaniu SyriuszStd. Szczególny nacisk położony zostanie na omówieniu procesu przygotowywania korekt nienależnie pobranych świadczeń, przedawnień niepobranych świadczeń, spadków i zmian w wysokości przyznanych świadczeń.