Oferta ważna do: 
31.08.2020
Mając na uwadze zbliżający się termin rozpoczęcia obsługi umorzeń pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w aktualizacji 2.0.52.0 oprogramowania SyriuszStd zostało wprowadzonych szereg zmian pozwalających uprościć i zautomatyzować proces weryfikacji przedsiębiorców pod kątem spełnienia warunków do zakwalifikowania pożyczki do umorzenia. W ramach oferowanego Państwu szkolenia pokażemy jak sprawnie przeprowadzić proces weryfikacji, umorzeń i obsługi należności dla dużej liczby udzielonych pożyczek. Proces ten zostanie omówiony zarówno od strony obsługi merytorycznej, jak i finansowo-księgowej.