Oferta ważna do: 
31.12.2020r.

Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom pracowników powiatowych urzędów pracy zaangażowanych w proces obsługi i rozliczania wydatków poniesionych w ramach Tarczy Antykryzysowej w Oprogramowaniu SyriuszStd oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu zdobyć wiedzę z zakresu wykorzystania mechanizmów raportu i selekcji złożonej do szybkiej selekcji i weryfikacji dużej liczby danych obsługiwanych w ramach COVID-19. Zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności w ramach szkolenia można będzie wykorzystać przede wszystkim do realizacji zadań w zakresie:

  • monitorowania postępu wypłat i rozliczania wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej;
  • weryfikacji poprawności i kompletności danych pod kątem przygotowania i przesyłu danych o udzielonej pomocy publicznej;
  • weryfikacji wygenerowanych danych o uczestnikach i wsparciach udzielonych w ramach projektów rozliczanych w SL2014;
  • analizy danych dotyczących osób z przyznanym dodatkiem solidarnościowym.