Oferta ważna do: 
31.01.2020

Szkolenie merytoryczne
Szereg ostatnich zmian wprowadzanych w oprogramowaniu SyriuszStd kładzie szczególny nacisk na rozwój usług komunikacji elektronicznej z klientem. Zmiany te są przede wszystkim powodowane koniecznością utrzymania dostępności usług świadczonych przez jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia w trudnym dla wszystkich czasie walki z pandemią COVID-19. Jedną z takich zmian jest umożliwienie dostarczania świadczeniobiorcom informacji podatkowych PIT z wykorzystaniem praca.gov.pl.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami szkolenia zawartymi w załącznikach.