Szkolenie zdalne - Usprawnienia we wprowadzaniu wniosków COVID 19. Raportowanie na potrzeby kierownictwa i władz

W obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 powiatowe urzędy pracy pracują na pełnych obrotach. Na zlecenie MRPiPS stale wprowadzane są zmiany w obsłudze wniosków wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej. Te zmiany chcemy w pigułce przedstawić Państwu na szkoleniu on-line pt. "Usprawnienia we wprowadzaniu wniosków COVID 19. Raportowanie na potrzeby kierownictwa i władz”.
Szkolenie prowadzone będzie w trybie zdalnym i tylko wariancie grupowym - z możliwością podłączenia jednej stacji roboczej z urzędu, bez ograniczenia liczby osób biorących w nim udział.

Szkolenie zdalne - Sprawozdawczość COVID-19

W związku z koniecznością złożenia sprawozdań COVID-19 oraz biorąc pod uwagę najnowsze zmiany w oprogramowaniu SyriuszStd w tym zakresie, przygotowaliśmy dla Państwa nowe szkolenie. Zebraliśmy wszystkie możliwe zagadnienia z zakresu sprawozdawczości COVID-19, które ułatwią przygotowanie sprawozdań i rozwieją Państwa wątpliwości wokół nich.
Przewidziany został również czas na omówienie ostatnich zmian w oprogramowaniu SyriuszStd, związanych z obsługą tarczy antykryzysowej.
Więcej informacji znajduje sie w załączonych plikach. Zapraszamy

Szkolenie zdalne - Obsługa nowych form wsparcia kierowanych do przedsiębiorców i pracodawców związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia COVID-19 (tarcza antykryzysowa)

W ramach uchwalonego programu „tarczy antykryzysowej” trafiły do Państwa nowe narzędzia wsparcia przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. W związku z zaistniałą sytuacją oraz zmianami związanymi z obsługą refundacji, w najbliższym czasie przeprowadzimy cykl szkoleń zdalnych z tego zakresu. Przedmiotem szkolenia będzie obsługa zarówno merytoryczna jak i finansowa składanych wniosków.
Więcej informacji znajduje się w załączonych plikach. Zapraszamy

Szkolenie zdalne - Usługa ZUS U4 - weryfikacja danych niezbędnych do obliczenia sprawozdania MRPiPS-02 - Załącznik 1 za 2019 rok

Mając na uwadze rosnące potrzeby przygotowaliśmy dla Państwa zdalne szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu dostępnych narzędzi i funkcji do weryfikacji danych zgromadzonych w Oprogramowaniu SyriuszStd. Zwrócimy uwagę na sposoby obliczania kluczowych wartości obrazujących efektywność form aktywizacji w ramach sprawozdań statystycznych. Wiedza ta pozwoli Państwu na szczegółową weryfikację prawidłowości procesu rejestracji niezbędnych danych.
Więcej szczegółów znajduje sie w załączonych plikach. Zapraszamy

Szkolenie zdalne - Obsługa klienta bez bezpośredniego kontaktu z urzędem poprzez portal praca.gov.pl

W związku z zaistniałą sytuacją i zgłaszanymi przez Państwa potrzebami, w najbliższym czasie przeprowadzimy cykl szkoleń zdalnych z platformy praca.gov.pl, umożliwiającej zdalną obsługę klienta urzędu.
Szkolenie pozwoli uporządkować i poszerzyć wiedzę z zakresu obsługi zdalnej rejestracji bezrobotnego. Jest to również doskonała okazja do pozyskania kompletnej wiedzy z przedmiotowego zakresu przez osoby oddelegowane do nowych zadań związanych z obsługą tych wniosków. Więcej informacji znajduje się w załączonych plikach. Zapraszamy

Szkolenie: Wykorzystanie funkcji oprogramowania SyriuszStd do sporządzania korekt list wypłat i deklaracji rozliczeniowych ZUS – analiza rzeczywistych przypadków użycia.

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami związanymi z obsługą różnorodnych, często skomplikowanych przypadków korygowania wypłat świadczeń dla klientów powiatowych urzędów pracy oferujemy Państwu szkolenie z zaawansowanej obsługi funkcji dostępnych w komponencie Formalna Obsługa Beneficjenta w oprogramowaniu SyriuszStd. Szczególny nacisk położony zostanie na omówieniu procesu przygotowywania korekt nienależnie pobranych świadczeń, przedawnień niepobranych świadczeń, spadków i zmian w wysokości przyznanych świadczeń.

Obsługa komponentu Zatrudnienie Cudzoziemców w praktyce. Komunikacja elektroniczna z wnioskodawcą, definiowanie raportów, zastosowanie nowych funkcji i zmian wprowadzonych w oprogramowaniu SyriuszStd.

W związku z rosnącym zainteresowaniem wdrażaniem pełnej obsługi elektronicznej wniosków składanych do urzędów pracy w obszarze zatrudnienia cudzoziemców przygotowaliśmy dla Państwa jednodniowe szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu dostępnych funkcji w ramach komponentu Zatrudnienie Cudzoziemców oraz w module praca.gov.pl. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy mogące wystąpić w trakcie rejestracji oraz weryfikacji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i wniosków na

Szkolenie - Przygotowanie do prowadzenia księgowości Funduszu Pracy w Oprogramowaniu SyriuszStd po zmianach w sprawozdaniu MRPiPS-02 na rok 2020 oraz do sporządzenia sprawozdania MRPiPS-02 Załącznik 1 za rok 2019

W związku z wprowadzeniem na rok 2020 nowego formularza sprawozdania finansowego MRPiPS-02 oraz MRPiPS-02 Załącznik 1 za rok 2019 oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu zapoznać się z szeregiem zmian wprowadzonych w ramach Oprogramowania SyriuszStd pozwalających na dostosowanie prowadzonej ewidencji księgowej Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków UE do bieżących potrzeb sprawozdawczych.

Więcej informacji znajduje się w załącznikach.
Zapraszamy

Szkolenie dla administratorów Urzędów Pracy

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby proponujemy Państwu dwudniowe szkolenie przeznaczone dla administratorów oraz informatyków opiekujących się infrastrukturą techniczną Urzędu Pracy. W szczególności polecamy je specjalistom wykorzystującym w swojej pracy oprogramowanie SyriuszStd wraz z jego otoczeniem.

Szkolenie: Obsługa wydatków w podziale na kwoty netto i podatek VAT w ramach projektów EFS w SyriuszStd po zmianach od 01.01.2019r.

W związku z planowanym wprowadzeniem szeregu kluczowych zmian w Oprogramowaniu SyriuszStd w obsłudze, księgowaniu i rozliczaniu wydatków w ramach projektów współfinansowanych z EFS oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu zdobyć wiedzę w zakresie zasad konfiguracji systemu i rejestracji danych pozwalających na dostosowanie procesu obsługi wydatków do aktualnie obowiązujących wytycznych.

Strony

Subscribe to RSS - Szkolenia dla SyriuszStd