Platforma Usług SMS – do komunikacji Urzędu Pracy z klientami za pomocą SMS oraz e-mail – zintegrowana z Oprogramowaniem SyriuszStd

Autoryzacja poprzez KARTY CHIPOWE

Usługa wdrożenia systemu autoryzacji poprzez karty chipowe. Cennik usług

Migracja z SOETO do SyriuszStd w kontekście RODO

Pragniemy zaoferować Państwu wykonanie usługi migracji danych z programu Zasiłki SOETO do systemu SyriuszStd. Dzięki temu w bazie SyriuszStd, będą dostępne dane archiwalne, bez konieczności utrzymywania bazy SOETO. Korzyści dla urzędu wynikające z wdrożenia systemu to:
  • Brak kosztów utrzymania systemu SOETO – zmigrowane dane dostępne będą w systemie SyriuszStd
  • Uporządkowanie danych z bazy SOETO pod względem jednoznaczności adresów - dzięki temu do SyriuszStd przejdą dane już zesłownikowane, pomimo że w SOETO adresy były nieusystematyzowane
  • Dostęp do wypłat archiwalnych - dane o wypłatach z systemu SOETO dostępne będą w systemie SyriuszStd w wydzielonym archiwum wypłat
  • Możliwość sporządzenia raportu Rp7 - ze zmigrowanych danych możliwe będzie wykonanie identycznego raportu w oprogramowaniu SyriuszStd
  • Spełnienie wymagań RODO – nowe przepisy Unii Europejskiej zaostrzają kryteria bezpieczeństwa dostępu i przetwarzania danych, a także nakazują udostepnienie szeregu usług na rzecz osób, których dane będą przetwarzane. Ze względu na to, że system SOETO nie jest utrzymywany i rozwijany to może być źródłem wycieku danych, a wykonanie usług na rzecz osób niemożliwe. Należy pamiętać, że za wyciek danych przewidziane są wysokie kary finansowe, a także personalna odpowiedzialność karna.

Usługa nieodwracalnego kasowania danych z nośników – zgodność z wymogami RODO

Szanowni Państwo,
Oferujemy Państwu usługę nieodwracalnego kasowania danych z nośników w miejscu ich przechowywania zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi RODO.
Sformatowanie twardego dysku nie gwarantuje całkowitego usunięcia informacji na nim zawartych. Aby mieć pewność, że dane są nieodwracalnie zniszczone a zatem spełniają wymogi RODO trzeba zastosować specjalistyczny sprzęt lub oprogramowanie.
Subscribe to RSS - Oferty usług dodatkowych