Oferta ważna do: 
31.12.2020

Migracja SOETO

Pragniemy zaoferować Państwu wykonanie usługi migracji danych z programu Zasiłki SOETO do systemu SyriuszStd. Dzięki temu w bazie SyriuszStd, będą dostępne dane archiwalne, bez konieczności utrzymywania bazy SOETO. Korzyści dla urzędu wynikające z wdrożenia systemu to: • Brak kosztów utrzymania systemu SOETO – zmigrowane dane dostępne będą w systemie SyriuszStd • Uporządkowanie danych z bazy SOETO pod względem jednoznaczności adresów - dzięki temu do SyriuszStd przejdą dane już zesłownikowane, pomimo że w SOETO adresy były nieusystematyzowane • Dostęp do wypłat archiwalnych - dane o wypłatach z systemu SOETO dostępne będą w systemie SyriuszStd w wydzielonym archiwum wypłat • Możliwość sporządzenia raportu Rp7 - ze zmigrowanych danych możliwe będzie wykonanie identycznego raportu w oprogramowaniu SyriuszStd • Spełnienie wymagań RODO – nowe przepisy Unii Europejskiej zaostrzają kryteria bezpieczeństwa dostępu i przetwarzania danych, a także nakazują udostepnienie szeregu usług na rzecz osób, których dane będą przetwarzane. Ze względu na to, że system SOETO nie jest utrzymywany i rozwijany to może być źródłem wycieku danych, a wykonanie usług na rzecz osób niemożliwe. Należy pamiętać, że za wyciek danych przewidziane są wysokie kary finansowe, a także personalna odpowiedzialność karna.