Prosimy o zapoznanie się z nasza ofertą dotycząca usług dodatkowych:
  • Usługa nieodwracalnego kasowania danych z nośników – zgodność z wymogami RODO,
  • Szkolenia merytoryczne, szkolenia grupowe, usługi techniczne dla PSZ związanych z SyriuszStd, eDOK,
  • Migracja z SOETO do SyriuszStd w kontekście RODO,
  • Platforma Usług SMS - komunikacja Urzędu Pracy z klientami za pomocą SMS oraz e-mail – zintegrowana z Oprogramowaniem SyriuszStd,
  • Autoryzacja poprzez KARTY CHIPOWE.

    Zapraszamy