Szanowni Państwo!

Oferujemy Państwu wyjątkową możliwość bezpłatnego testowania w pełni funkcjonalnej najnowszej wersji oprogramowania infoKadra. Wersja demonstracyjna jest udostępniania w zewnętrznym Centrum Przetwarzania Danych (CPD), zwalniając Państwa z konieczności samodzielnego przygotowania architektury sprzętowej. Niezależnie od wariantu w jakim posiadają Państwo Oprogramowanie SyriuszStd (lokalnie, CPD MRPiPS, CPD Sygnity), zapewniamy w pełni bezpieczne mechanizmy zasilania infoKadry danymi z systemu dziedzinowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wersja demonstracyjna będzie zawierać aktualne dane z Państwa jednostki, pozwalając na czerpanie realnych korzyści z pełnego wykorzystania systemu tak samo jak w przypadku pełnej wersji produkcyjnej.

Wersja demonstracyjna jest oferowana całkowicie za darmo na okres jednego miesiąca. Wymagane jest jedynie złożenie zamówienia oraz podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku dużego zainteresowania, decyduje kolejność wpływania zamówień, a kolejne wersje demonstracyjne będę udostępniane w miarę zwalniania wcześniej zajętych zasobów dyskowych w zewnętrznym Centrum Przetwarzania Danych.

Wzór zamówienia znajdą Państwo w załączniku do oferty.
Umowę prześlemy po otrzymaniu zamówienia.

W przypadku pytań związanych bezpośrednio z infoKadrą prosimy o kontakt z Zofią Gatys, tel. 508 021 061, e-mail: zgatys@sygnity.pl, natomiast w kwestiach handlowych z Przemysław Stawiarz, tel. 603 138 525, e-mail: pstawiarz@sygnity.pl.

Z poważaniem
Sygnity S.A.