Wersja 2.0.51.3A

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.51.3A oprogramowania WUP-Viator.

  Wersja 2.0.51.3A zawiera zmiany związane z obsługą wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Wersja 2.0.51.2

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.51.2 oprogramowania WUP-Viator.

  Wersja 2.0.51.2 zawiera zmiany związane z obsługą wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Wersja 2.0.51.1

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.51.1 oprogramowania WUP-Viator.

  Wersja 2.0.51.1 zawiera zmiany związane z obsługą wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Wersja 2.0.51.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.51.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.50.1

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.50.1 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.50.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.50.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.49.1

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.49.1 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.49.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.49.0 oprogramowania WUP-Viator.
  Główne zmiany w pakiecie 2.0.49.0:
  • Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą dekretację komunikatów elektronicznych
  • Dodano funkcjonalność umożliwiającą kopiowanie okresów z dokumentu SEDU002 do pliku (word, excel)
  • Dodano funkcjonalność umożliwiającą przepinanie wczytanych spraw EESSI do innego beneficjenta
  • Dodano wywołanie usługi ZUS U1
  • Dodano wywołanie usługi KRUS R1

Wersja 2.0.48.1

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.48.1 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.48.1:
  • Umożliwiono wymianę dokumentów elektronicznych SED w ramach EESSI
  • Dodano mechanizm wydruków dla dokumentów elektronicznych
  • Umożliwiono obsługę załączników dołączanych do dokumentów
  • Dodano funkcjonalność tworzenia nowej edycji szkolenia z przepisaniem danych podstawowych

Wersja 2.0.47.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.47.0 oprogramowania WUP-Viator.

Strony

Subscribe to RSS - Aktualizacje oprogramowania