Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.51.0 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.51.0:
  • Dodano wywołanie okna z listą spraw EESSI
  • Dla WUP dodany został podgląd części wprowadzonych po stronie MRPiPS dokumentów SEDU023
  • Zmodyfikowano algorytm tworzenia odpowiedzi na dokument SED U020 w zakresie wyszukiwania osób znajdujących się w bazie danych aplikacji WUP-Viator
  • Automatyczne podpowiadanie instytucji dla poszczególnych spraw na otrzymanych w postaci papierowej i ręcznie wprowadzanych do systemu dokumentach SED U020
  • Dla elektronicznych dokumentów SEDU020 dodane zostały nowe wydruki
  • Dodano mechanizm tworzenia, modyfikacji, przesyłania pomiędzy jednostkami oraz korygowania dokumentów zbiorczych SED w procesie BUC-4- umożliwienia zwracania pojedynczych dokumentów do poprawy przez WUP w procesie przygotowywania przez WUP dokumentów SED U020, U023 oraz U029.
  • Dodano podsumowanie kolejnych kroków w procesie wczytywania otrzymanych dokumentów SED, na zakończenie działania kreatora, a przed wczytaniem komunikatu do konkretnej sprawy.
  • Dodano wykorzystanie centralnego słownika uprawnień wraz z przesyłami pomiędzy aplikacją SyriuszSTD oraz CBOP
  • Dodano nową wersję sprawozdań obowiązujących od 2020 roku: MPiPS-01 Załącznik 2, MPiPS-01 Załącznik 3, MPiPS-01 Załącznik 7, MPiPS-01 Załącznik 1