Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.50.0 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.50.0:
  • Dodane zostało wywołanie okna zawierającego listę komunikatów wychodzących dla wszystkich dokumentów z poziomu menu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
  • Dodana została możliwość przepięcia dokumentu elektronicznego do innej sprawy dla tego samego beneficjenta
  • Utworzono papierową wersję dokumentu SED U001_CB
  • Na oknie edycji dokumentów dodana została funkcjonalność eksportu aktualnego dokumentu do pliku w formacie CSV
  • Dodano mechanizm wersjonowania dokumentów SED - prowadzenie spraw w wielu wersjach w zależności od wersji dokumentu inicjującego
  • Zmodyfikowano pobieranie danych osób z WUP do MRPiPS w taki sposób, by dla uprawnionych osób było możliwe wyszukanie właściwej osoby po wpisaniu początkowej frazy nazwiska i imienia
  • Dodana została możliwość powiązania instytucji zagranicznych używanych w kontekście papierowych dokumentów SED z instytucjami EESSI ze słownika jednostek EESSI, wykorzystywanych w kontekście dokumentów elektronicznych SED
  • Dodano obsługę załączników dołączanych do dokumentów – II etap: Utworzenie bazy archiwalnej oraz obsługa mechanizmów przenoszenia załączników z bazy bieżącej do bazy archiwalnej
  • Zmodyfikowano sprawozdania: KSZS_Zwroty i KSZS-Transfery w związku z koniecznością uwzględnienia dokumentów elektronicznych SED w wynikach tych sprawozdań
  • Wprowadzono zmiany umożliwiające dostosowanie aplikacji WUP-Viator do obsługi niestandardowych przebiegów Biznesowych Przypadków Użycia (BUC)
  • Dodano zmiany w obsłudze wczytania dokumentu X007 i X005
  • Na wydruk dokumentów EESSI, dodane zostały informacje dotyczące instytucji otrzymującej i wysyłającej
  • Dodano obsługę dokumentów SED U023 i SEDU029 w jednostkach WUP
  • Utworzono raport umożliwiający przesłanie listy komunikatów na wskazany e-mail. Lista komunikatów zawiera potrzebne numery UUID
  • Dostosowano do formularzy obowiązujących w 2019 roku sprawozdania: MPiPS-01 Załącznik 6, MPiPS-01 Załącznik 4, MPiPS-01 Załącznik 8, MPiPS-01 Załącznik 5
  • Dodano nową wersję sprawozdania MPiPS-01 obowiązującego od 2020 roku