Szanowni Państwo,
od 1 czerwca 2018 r. będą obowiązywać zmiany wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (MP 2018.326), na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.