26.06.2020
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.06.2020 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.4.0 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m. in.
 • Możliwość wyszukania dokumentu z uwzględnieniem, czy jest to dokument elektroniczny, czy tradycyjny
 • Nowy filtr na oknie listy dokumentów, pozwalający wyfiltrować dokumenty elektroniczne lub tradycyjne

Szczegółowy opis zmian znajduje się w załączniku.
18.12.2019
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.12.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.3.0 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m. in.:
 • nowe pola na oknie dokumentu, tj. „Hasło klasyfikacyjne”, „Symbol klasyfikacyjny”, „Pracownik prowadzący”, a także możliwość oznaczenia dokumentu jako dokument elektroniczny. Powyższe pola można uzupełnić zbiorowo dla wielu dokumentów, za pomocą operacji „Nadaj znak sprawy dla dokumentów”, a także użyć w raporcie z listy dokumentów;
 • nowe parametry związane z...
25.10.2019
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.10.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.2.2 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m. in.
 • Rozszerzenie raportu z listy dokumentów o informacje o osobie/rodzinie/instytucji teczki, w której dokument się znajduje
 • Poprawa problemów z wyszukiwaniem dokumentów w przypadku, gdy w aplikacji zarejestrowano teczki rodzin lub instytucji

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
13.12.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.12.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.2.1 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m.in.:
 • Aktualizację certyfikatu SSL, która pozwala na dalszą pracę w systemie po 20 grudnia 2018 r.
 • Obsługę rejestracji zniszczenia teczek wraz z nowym statusem („zniszczona”)
 • Nowe rodzaje teczek: „Dobry start” oraz „Dodatek czynszowy”
 • Poprawę wydajności działania listy teczek i dokumentów.
Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie...
27.08.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.08.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.2.0 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m.in.:
 • Integrację z Active Directory, umożliwiającą logowanie do aplikacji bez konieczności podawania loginu i hasła
 • Zakładania kont użytkowników na podstawie danych pobranych z Active Directory
 • Możliwość wydzielenia z teczki okresu archiwalnego
 • Parametr systemowy pozwalający zablokować możliwość składania wniosków o wypożyczenie teczek znajdujących się w innych...
13.06.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.06.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.1.1 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m.in.:
 • Wydruk wniosku o wypożyczenie oraz etykiety tymczasowej
 • Przenoszenie dokumentów między teczkami
 • Nadawanie znaku sprawy dla dokumentu
 • Ograniczenie dostępu do teczek określonego rodzaju lub z określonego miejsca przechowywania
 • Autonumerowanie dokumentów dodawanych ręcznie
Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie...
27.04.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.04.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.1.0 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m. in. możliwość odbierania dokumentów z systemu POMOST.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
16.02.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.02.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.0.1 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
21.12.2017
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 21.12.2017 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.0.0 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
07.12.2017
Szanowni Państwo.
uprzejmie informujemy, że w dniu 07.12.2017 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 0.1.2 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.

Strony