21.01.2021
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 21.01.2021r. na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-14.1 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu, Dopłat do Czynszów i Czystego Powietrza.

Wersja 2-14.1 wprowadza w szczególności obsługę nowej definicji formularza wniosku elektronicznego o Świadczenie Wychowawcze, który...
08.01.2021
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 08.01.2020 została udostępniona nowa wersja 1.3.0 usługi EmailService.

Nowa wersja zawiera:
  • dodanie mechanizmu automatycznej naprawy pliku konfiguracyjnego config.yml w przypadku jego uszkodzenia,
  • poprawa problemu z blokowaniem niektórych serwerów SMTP,
  • aktualizacja środowiska aplikacyjnego do najnowszych wersji,
  • aktualizacja środowiska bazodanowego do najnowszej wersji,
  • ...
07.01.2021
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2021r. na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-14.0 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu, Dopłat do Czynszów i Czystego Powietrza.

Wersja 2-14.0 wprowadza w szczególności obsługę dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu (COVID-19) wynikającego z...
22.12.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 22.12.2020 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-13.9 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu, Dopłat do Czynszów i Czystego Powietrza.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
10.12.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 10.12.2020 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-13.8 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu, Dopłat do Czynszów i Czystego Powietrza.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
26.11.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 26.11.2020 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-13.7 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu, Dopłat do Czynszów i Czystego Powietrza.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
12.11.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 12.11.2020 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-13.6 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu, Dopłat do Czynszów i Czystego Powietrza.

Wersja 2-13.6 wprowadza w szczególności obsługę nowego wzoru sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przewidzianych w...
29.10.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 29.10.2020 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-13.5 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu, Dopłat do Czynszów i Czystego Powietrza.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
16.10.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 16.10.2020 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-13.4 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu, Dopłat do Czynszów i Czystego Powietrza.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
01.10.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 01.10.2020 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-13.3 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu, Dopłat do Czynszów i Czystego Powietrza.

Wersja 2-13.3 wprowadza w szczególności obsługę nowego modułu Czyste Powietrze, wspomagającego Jednostki Samorządu Terytorialnego w...

Strony