Oferta współpracy w zakresie korzystania z Oprogramowania Czyste Powietrze (CP) na rok 2021

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie korzystania z Oprogramowania Czyste Powietrze (CP) na rok 2021. Oferowane rozwiązanie ma na celu wspomaganie pracowników w realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która określa zadania powierzone Jednostkom Samorządu Terytorialnego w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”.

Subscribe to RSS - Oferta