O systemie

 

 

Oprogramowanie do Obsługi Dodatków Mieszkaniowych (DM) jest systemem informatycznym przeznaczonym dla urzędów miast i gmin, wspierającym ich pracę w realizacji zadań wynikających z zapisów Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 180 z późniejszymi zmianami), a także zadań dotyczących windykacji należności na poziomie gminy. Oprogramowanie posiada również moduł Dodatek Energetyczny (DE), który umożliwia wypłatę dodatku energetycznego dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Oprogramowanie do Obsługi DM wspiera:
 • proces rejestracji wniosków
 • proces automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku z weryfikacją ich na zgodności z obowiązującymi przepisami
 • procesy przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego
 • proces zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji
 • proces obsługi odwołań lub zażaleń
 • proces wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
 • proces obsługi metryk
 • proces rozliczania kwot z zarządcami nieruchomości
 • tworzenie list dla zarządców nieruchomości
 • tworzenie korespondencji wysyłanej i odbieranej - z klientem jak i dowolnymi instytucjami
 • generowanie list wypłat o dowolnym sposobie realizacji dla różnych odbiorców - klienta, instytucji
 • szybki dostęp do dowolnych danych zgromadzonych w bazie danych
 • proces wprowadzania kolejnych wniosków lub decyzji w oparciu o dane już zgromadzone
 • wyliczanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych,
 • adaptację oferowanych funkcjonalności wynikającą ze zmian prawnych (w zakresie ustaw), a także potrzeb użytkowników oraz zmian technologicznych.
Oprogramowanie do Obsługi DM oferuje użytkownikom ułatwienia w obsłudze poprzez:
 • szeroką gamę parametrów konfiguracyjnych, umożliwiających dopasowanie go do wymagań, podyktowanych wielkością urzędu
 • możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności lub tylko z wybranych, określonych przez administratora
 • rozbudowany mechanizm tworzenia szablonów wydruków zarówno decyzji, korespondencji jaki i list wypłat, dokumentów rozliczeniowych i innych dokumentów
 • bogaty wybór zestawień i raportów konfigurowanych przez użytkownika
 • konfigurowanie treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych
 • możliwość zapisu większości wydruków w dowolnym formacie np.: pdf, xsl, odt, html, csv itp.
 • możliwość współpracy na jednej bazie danych z Oprogramowaniem do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów Socjalnych
 • automatyczną aktualizację polegającą na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji Oprogramowania, automatycznemu pobraniu tej wersji z wykorzystaniem internetu i zaplanowaniu jej wykonania.
Bezpieczeństwo danych
Oprogramowanie do Obsługi Dodatków Mieszkaniowych (DM) zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781).