Szanowni Państwo,
w związku z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który ukazał się w CAS w dniu 7 maja br., przygotowaliśmy aktualizację POMOST Std, oznaczoną numerem 3-19.3_DPP001. Aktualizacja dodaje nowy rodzaj ośrodka wsparcia i umożliwia oznaczenie w ten sposób właściwych ośrodków, zarejestrowanych jako instytucje w systemie POMOST Std. Uprzejmie prosimy o wykonanie niniejszej aktualizacji, w celu dostosowania oprogramowania do ogłoszonej zmiany.


W załączeniu treść komunikatu MRPiPS:

Szanowni Państwo,
z
upoważnienia Departamentu Informatyki w MRPiPS, pragnę poinformować, iż do słownika centralnego: KOD Rodzaju-Ośrodek Wsparcia dodano pozycję z kodem 7A-schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z datą obowiązywania od 11.05.2018 r.
Szczegóły:
Kod elementu: 7A
Kod sprawozdawczy: 7A
Opis: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Data od: 11.05.2018 r


Jednocześnie przypominamy, że w CAS pojawił się nowy zestaw dystrybuowanych słowników centralnych, zawierający nowy rodzaj świadczenia:
pomoc finansowa w wysokości do 100 tysięcy
w grupie świadczeń pozaustawowych Pomoc finansowa wypłacana z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych

Po wczytaniu słowników dystrybuowanych, nowy rodzaj świadczenia będzie dostępny do wydawania decyzji i wypłacania pomocy.