Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem okresu składania wniosków o przyznanie świadczenia dobry start w obszarze pieczy zastępczej, firma Sygnity przygotowała aktualizację oprogramowania, pozwalającą na:
• przyspieszenie przyznania świadczeń - grupowo dla dzieci wymienionych we wniosku;
• rejestrację informacji, które posłużą do wyliczenia sprawozdania;

Aktualizacja jest oznaczona numerem 3-20.2_DPP002 i jest przeznaczona dla Jednostek realizujących zadania z obszaru pieczy zastępczej. Od dnia dzisiejszego, tj. 9 sierpnia 2019 roku, można ją pobierać z serwera automatycznych aktualizacji.