Firma Sygnity wprowadza oprogramowanie o nazwie MOUS – Moduł Obsługi Usług Społecznych, które ułatwia rozliczenie posiłków, usług opiekuńczych i innych świadczeń pomocy społecznej, realizowanych w formie niepieniężnej.

Oprogramowanie MOUS może być używane:

  • przez kontrahentów realizujących świadczenia, takich jak: jadłodajnie, bary, stołówki szkolne, instytucje świadczące usługi opiekuńcze;
  • przez same Ośrodki Pomocy Społecznej, w sytuacji kiedy zatrudniają one bezpośrednio osoby świadczące usługi opiekuńcze.
W obu przypadkach oprogramowanie MOUS współpracuje z systemem POMOST Std poprzez:
  • zlecenie rozliczenia z Pomostu do MOUS;
  • odbiór w Pomoście wypełnionego rozliczenia z MOUS.
Oczywistą korzyścią dla Ośrodka Pomocy Społecznej z takiej współpracy jest otrzymanie wypełnionego rozliczenia w formie, którą można wczytać do systemu POMOST Std, bez konieczności żmudnego i podatnego na pomyłki przepisywania liczb i kwot świadczeń z papierowego rachunku.

Korzyściami dla kontrahenta używającego oprogramowania MOUS są m.in. możliwości:
  • tworzenia faktur dla Ośrodka Pomocy Społecznej, wypełnionych automatycznie na podstawie potwierdzonych realizacji;
  • prowadzenia harmonogramów wydawanych posiłków lub świadczonych usług opiekuńczych oraz łatwe (jednym kliknięciem – pojedynczo lub grupowo) potwierdzenie realizacji konkretnych posiłków lub usług; po potwierdzeniu, liczby i kwoty wykonanych świadczeń są sumowane automatycznie, dzięki czemu nie trzeba uzupełniać ręcznie rozliczeń;
  • prowadzenia rejestru opiekunek / opiekunów, łatwe przypisanie ich do konkretnych terminów usług i zmianę tego przypisania, jeśli jest konieczna; każdy opiekun może mieć łatwy dostęp do swojego harmonogramu usług, wraz z możliwością wydruku harmonogramu, jak i wydruku karty pracy;
  • posiadania oprogramowania realizującego powyższe zadania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów za korzystanie z niego.

Oprogramowanie MOUS będzie objęte umową licencyjną między Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Sygnity. Ośrodek będzie mógł udostępnić MOUS wybranej przez siebie liczbie kontrahentów, stosownie do potrzeb.
W 2019 roku firma Sygnity nie przewiduje opłat licencyjnych.

Oprogramowanie MOUS można pobrać z okna automatycznych aktualizacji w systemie POMOST Std, po uprzednim zainstalowaniu aktualizacji 3-20.2 POMOST Std.

Instrukcja MOUS w wersji 1.0 jest dostępna pod poniższym linkiem: Instrukcja oprogramowania MOUS