22.07.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 22 lipca 2020 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować najnowszą aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-25.2.

Aktualizacja jest poświęcona realizacji Państwa postulatów oraz włącza zasilanie Centralnej Bazy Beneficjentów (CBB) dla kolejnej puli Ośrodków.

Szczegóły znajdą Państwo w dołączonym opisie.
30.06.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 30 czerwca 2020 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować najnowszą aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-25.1.
10.06.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 10 czerwca 2020 roku, z okna automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować najnowszą wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-25.0, niezbędną do wykazania sprawozdania MRPiPS-03 za pierwsze półrocze 2020 roku.
20.05.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 20 maja 2020 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-24.3.
29.04.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 28 kwietnia 2020 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-24.2.
29.04.2020
Szanowni Państwo,
odpowiadając na potrzeby i propozycje dotyczące wersji 2.0 MOUS, rozszerzyliśmy oprogramowanie o:
  • możliwość planowania samego czasu trwania usługi, bez podania czasu jej rozpoczęcia i zakończenia;
  • przesyłanie planu tygodniowego usług opiekuńczych z POMOST Std do MOUS;
  • obsługę usług opiekuńczych z programu 75+ oraz finansowanych ze środku SFWON;
  • uprawnienie do planowania różnych opiekunów w pokrywającym się terminie usługi;
  • wspólne rozliczenie kilku podmiotów np. Zespołu Szkół, przesyłającego jedną fakturę do OPS;
  • ...
08.04.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 8 kwietnia 2020 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-24.1.
02.04.2020
Szanowni Państwo,
w związku z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) zapraszamy do zapoznania się z poniższym załącznikiem oraz ew. pobranie udostępnionego raportu.
30.03.2020
Szanowni Państwo.
W związku z pojawiającymi się potrzebami Ośrodków, aby w obecnej sytuacji zmieniać sposób wypłaty list z gotówki na przekaz pocztowy, przygotowaliśmy rozszerzenie POMOST Std o nazwie 3-24.0_DPP001, umożliwiającą zmianę niewypłaconej gotówkowej listy wypłat na przekaz pocztowy, wraz ze zmianą odpowiadających planów wypłat.
27.03.2020
Szanowni Państwo;
uprzejmie informujemy, że już dnia 01.04.2020r. zostanie uruchomiona usługa udostępniająca narzędzie kontrolno-weryfikujące w systemie POMOST Std.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem funkcjonalności nowego narzędzia oraz aktualną ofertą, które znajdziecie Państwo pod adresem:
https://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/uslugi-dodatkowe/narzedzie-kontrolno-weryfikujace-pomost.

Zapraszamy do współpracy!
...

Strony