05.02.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 5 lutego 2020 roku udostępniliśmy aktualizację
POMOST Std 3-23.2_DPP001, która dostosowuje raport dla GUS do nowych wytycznych, dostępnych na stronie https://cs.stat.gov.pl/sps/.
Struktura raportu została zmieniona przez GUS i do poprawnego wykonania raportu niezbędna jest niniejsza aktualizacja oprogramowania. Wg GUS, raport ten należy wykonać do 28 lutego 2020 roku.
30.01.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 30 stycznia 2020 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-23.2.

Aktualizacja m.in.
- wspomaga w wypełnieniu obowiązku informowania organu wypłacającego świadczenie uzupełniające o przyznaniu, zmianie i zakończeniu świadczeń z pomocy społecznej;
- daje możliwość edycji daty zakończenia świadczenia bez wydania decyzji;
- gdy podczas zatwierdzenia decyzji zmieniającej, wygaszającej lub uchylającej istnieje...
24.01.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 24 stycznia 2020 roku, z okna automatycznych aktualizacji w systemie POMOST Std 3-23.1 można pobierać i instalować wersję 8.0 WYWIAD Plus, poświęconą realizacji Państwa postulatów.

21.01.2020
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 21 stycznia 2020 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-23.1.

Aktualizacja zawiera m.in.
  • znaczne rozszerzenie funkcjonalności list oczekujących na miejsce w DPS wg zgłaszanych potrzeb;
  • skrót z teczki rodziny do list pobytów w DPS, planowania wypłat dla DPS, list oczekujących;
  • umożliwienie ustalenia odpłatności osoby skierowanej do schroniska dla bezdomnych, w zależności od jej dochodu;
  • ...
12.12.2019
Szanowni Państwo,
z przyjemnością ogłaszamy zakończenie prac nad drugą wersją oprogramowania MOUS, którą opracowaliśmy po wysłuchaniu Państwa opinii i sugestii dotyczących wersji 1.0.

Wersja 2.0 pozwala na:
  • rejestrację nieobecności opiekunek lub opiekunów, w celu odpowiedniego zaplanowania albo zmiany już zaplanowanych usług opiekuńczych;
  • ułatwienie rozliczeń świadczeń związanych z pobytami, poprzez zaznaczenie dni w które trwał pobyt, a w które nie trwał, z możliwością określenia stawek za dzień obecności i nieobecności;
  • ...
04.12.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 4 grudnia 2019 roku, z okna automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować najnowszą wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-23.0, niezbędną do wykazania sprawozdawczości za 2019 rok.

Poza zmianami w sprawozdawczości, nowa wersja rozszerza funkcjonalność wg Państwa potrzeb, m.in. o:
  • różne składy rodziny dla różnych pomocy planowanych w jednym wywiadzie
  • posiłki przyznane decyzją i bez decyzji w jednym dokumencie rozliczeniowym
  • sumy kontrolne list...
23.10.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 23 października 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-22.1.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w tej aktualizacji oprogramowania.
27.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 roku, z okna automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować najnowszą wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-22.0.
Nowa wersja zawiera między innymi raport dla GUS, wg nowych wytycznych, opisanych na stronie:https://cs.stat.gov.pl/sps/.
23.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2019 roku udostępnimy najnowszą wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-22.0, która będzie umożliwiać utworzenie raportu dla GUS, wg wytycznych na stronie: https://cs.stat.gov.pl/sps/.

Termin zbierania tego raportu to 15 października 2019 roku.
Raport dla GUS z systemu POMOST Std będzie dostępny bez ponoszenia dodatkowych opłat.
12.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 12 września 2019 roku, z okna automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować najnowszą wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-21.0.
Po wykonaniu aktualizacji Pomostu, można pobrać i zainstalować wersję 7.0 WYWIAD Plus.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami wprowadzonymi w wersjach 3-21.0 POMOST Std i 7.0 WYWIAD Plus.

Strony