10.10.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 10 października 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-17.1.

Aktualizacji 3-17.1 można dokonać z wersji 3-17.0 POMOST Std.
26.09.2018
Szanowni Państwo;
w związku z wprowadzeniem przez Pocztę Polską S.A. od dnia 24 września nowego cennika opłat za przekazy pocztowe, przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję, którą znajdą Państwo w linku poniżej.
18.09.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 18 września 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-17.0, niezbędną do wykazania sprawozdania MK1/MK2 za III kwartał 2018 roku. Po instalacji najnowszej wersji POMOST Std, z okna automatycznych aktualizacji można pobrać WYWIAD Plus w wersji 5.0.

Począwszy od niniejszej wersji, w ramach jednego wywiadu, można zaplanować zasiłki stałe lub okresowe na kilka okresów, w każdym z nich uwzględniając różne dochody...
28.08.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 28 sierpnia 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-16.4.

Aktualizacja ma związek z pismem Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 2018.08.03 w sprawie przekazywania informacji w sprawie gotowości systemów Podmiotów Publicznych do przejścia na algorytm SHA-256.
Po instalacji aktualizacji 3-16.4, można udzielić informacji o gotowości systemu POMOST Std do przejścia na algorytm SHA-256.

Aktualizacji 3-16.3 można dokonać...
10.08.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 10 sierpnia 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem
3-16.3_DPP001
.

Aktualizacja umożliwia wykonanie prognozy wysokości zasiłków stałych i okresowych po zmianie kryteriów dochodowych od 1 października 2018 roku. Jest to możliwe z okna "Lista raportów", z menu "Prognoza".
Do instalacji DPP001 niezbędne jest posiadanie wersji 3-16.3.
07.08.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 07 sierpnia 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-16.3.

Aktualizacja wprowadza następujące nowe możliwości oprogramowania:
  • różne zestawy uwzględnianych dochodów w jednym wywiadzie, dla różnych pomocy;
  • anonimizację danych osobowych wskazanej osoby lub pracownika / użytkownika;
  • podpowiedź całej rodziny, jako świadczeniobiorców zasiłku okresowego;
  • uwzględnienie klauzuli RODO w...
17.07.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 17 lipca 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-16.2.

Aktualizacja 3-16.2 jest obowiązkowa dla Jednostek realizujących zadania powiatowe (PCPR, MOPR, PMOPS), które od 1 sierpnia br. będą przyjmować wnioski o świadczenie dobry start, dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Pozostałe Jednostki mogą zainstalować aktualizację, jeśli okażą się dla nich przydatne wprowadzone zmiany.

Aktualizacji 3-16.2 można...
26.06.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 26 czerwca 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-16.1. Po instalacji POMOST Std 3-16.1, z okna automatycznych aktualizacji można pobrać aktualizację WYWIAD Plus 4.2.

Instalacja aktualizacji nie jest obowiązkowa, zachęcamy do instalacji tych z Państwa, dla których pomocne okażą się rozszerzenia funkcjonalności, przedstawione poniżej.
...
08.06.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 8 czerwca 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std 3-16.0, będącą obowiązkową wersją aktualizacyjną oprogramowania, niezbędną do wykazania sprawozdawczości za pierwsze półrocze 2018 r.

Ponadto, wersja 3-16.0 przystosowuje POMOST Std do obsługi raportów z ZUS o pojawieniu się płatników składek, w ramach monitorowania sytuacji osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej.
O terminie udostępnienia pierwszego raportu...
16.05.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 16 maja 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-15.3.

Po instalacji POMOST Std 3-15.3, z okna automatycznych aktualizacji można pobrać instalator nowego narzędzia Administrator Std 2.00, przeznaczoną dla systemu operacyjnego Windows.
Instalator dla systemu Linux będzie udostępniony w późniejszym okresie.

POMOST Std 3-15.3, we współpracy z narzędziem Administrator Std 2.00...

Strony