O systemie

 

 

Aplikacja Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1598), w tym realizację wypłat świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka i jego najbliższej rodziny - współmałżonka i nieletnich dzieci.

Istnieją dwa sposoby instalacji Oprogramowania Karta Polaka:
  • instalacja wspólna z aplikacją "Pomoc Społeczna" w ramach systemu POMOST Std,
  • instalacja na osobnej bazie danych.
Oprogramowanie Karta Polaka umożliwi Państwu m.in.:
  • prowadzenie rejestru rodzin/osób, którym przyznano świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka,
  • wprowadzenia numeru konta bankowego w danych osoby, jeżeli posiadacz Karty Polaka złoży oświadczenie woli o tym, by świadczenie pieniężne było przelewane na konto bankowe,
  • rejestrację decyzji wydanych przez Urząd Wojewódzki, dotyczących świadczeń pieniężnych dla posiadacza Karty Polaka,
  • realizację wypłat świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka w formie: gotówka, przelewy bankowe, przekazy pocztowe, za pomocą list wypłat lub dokumentów rozliczeniowych,
  • wprowadzenie archiwalnych danych dotyczących realizacji wypłat świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka.
Bezpieczeństwo danych
System informatyczny POMOST Std, w ramach którego funkcjonuje aplikacja Karta Polaka, zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781).