O systemie

 

 

  • Moduł Windykacji pozwala na obsługę procesu zwrotu należności od osób, które zwlekają z ich realizacją.
  • Do modułu Windykacji może zostać przekazana każda uprawomocniona decyzja, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, albo jeśli do przyznanego świadczenia została ustalona odpłatność.
  • W module Windykacji można wystawiać upomnienia oraz tytuły wykonawcze oraz je drukować.
  • Od strony modułu Windykacji można prowadzić ewidencję wpłat dla zadłużeń pochodzących z przekazanych do windykacji decyzji.
  • Moduł oblicza zadłużenia z poszczególnych decyzji, nalicza odsetki oraz wykrywa nadpłaty.
PDF icon Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Pomoc Społeczna