O systemie

 

 

Firma Sygnity wprowadza nowe oprogramowanie o nazwie MOUS – Moduł Obsługi Usług Społecznych, ułatwiające rozliczenie posiłków, usług opiekuńczych i innych świadczeń pomocy społecznej, realizowanych w formie niepieniężnej.

Oprogramowanie MOUS może być używane:
  • przez kontrahentów realizujących świadczenia, takich jak: jadłodajnie, bary, stołówki szkolne, instytucje świadczące usługi opiekuńcze;
  • przez same Ośrodki Pomocy Społecznej, w sytuacji kiedy zatrudniają one bezpośrednio osoby świadczące usługi opiekuńcze.
W obu przypadkach, oprogramowanie wspomaga ustalenie harmonogramu wydawanych posiłków lub świadczonych usług opiekuńczych oraz łatwe (jednym kliknięciem – pojedynczo lub grupowo) potwierdzenie realizacji konkretnych posiłków lub usług. Po potwierdzeniu, liczby i kwoty wykonanych świadczeń są sumowane automatycznie, dzięki czemu nie trzeba uzupełniać ręcznie rozliczeń.

W przypadku usług, dodatkowo możliwe jest prowadzenie rejestru opiekunek / opiekunów, łatwe przypisanie ich do konkretnych terminów usług i zmianę tego przypisania, jeśli jest konieczna. Każdy opiekun może mieć łatwy dostęp do swojego harmonogramu usług, wraz z możliwością wydruku harmonogramu, jak i wydruku karty pracy.

Kontrahenci korzystający z oprogramowania MOUS mogą drukować faktury dla Ośrodka Pomocy Społecznej, wypełnione automatycznie na podstawie potwierdzonych realizacji, jak również przesyłać w formie elektronicznej gotowe rozliczenia, które można wczytać do systemu POMOST Std, bez konieczności żmudnego i podatnego na pomyłki przepisywania liczb i kwot świadczeń z papierowego rachunku.

Do rozliczeń można wprowadzać pozycje korygujące, można również globalnie przeliczać kwoty rozliczeń po zmianie stawek za jeden posiłek lub jedną godzinę usług.

Oprogramowanie MOUS spełnia wymogi RODO, rejestrując kto i kiedy wprowadził dane osobowe, źródło pozyskania danych, a także umożliwiając anonimizację danych osobowych, które nie powinny być dalej przetwarzane, ponieważ został osiągnięty cel przetwarzania. Dane osobowe w bazie danych oprogramowania MOUS są zaszyfrowane.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem prezentacji Oprogramowania MOUS, która miała miejsce w dniu 20 sierpnia 2019 r.: