Szanowni Państwo, 11 września 2016 roku weszły w życie przepisy zawarte w art. 107 ust. 5e-5f zmienionej Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359), dopuszczające wypełnienie kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego bezpłatnie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Firma Sygnity, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opracowała własne rozwiązanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w w/w przepisie, nazwane WYWIAD Plus i stanowiące Moduł Systemu Dziedzinowego (MSD) POMOST Std.

Używanie MSD zostało zarekomendowane przez MRPiPS komunikatem z 30 marca 2017 roku, skierowanym do wszystkich Jednostek Pomocy Społecznej za pośrednictwem Portalu Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/informacje-dotyczace-modulow-systemow-dziedzinowych-do-obslugi-rejestracji-elektronicznych-rodzinnych-wywiadow-srodowiskowych.

Wybór WYWIAD Plus da Państwu szereg korzyści.
 • Pliki instalacyjne programu WYWIAD Plus można pobrać bezpośrednio z okna automatycznych aktualizacji w systemie POMOST Std.
 • WYWIAD Plus może być zainstalowany zarówno na terminalu mobilnym otrzymanym w ramach projektu Emp@tia, jak również na dowolnym innym sprzęcie komputerowym, który można zabrać ze sobą na wywiad, o ile Ośrodek dysponuje takim sprzętem. W takim przypadku sprzęt może pracować zarówno pod kontrolną systemu Linux, jak i Windows.
 • Wszystkie okna programu WYWIAD Plus, służące do przeprowadzenia wywiadów, mają wygląd odpowiadający papierowemu kwestionariuszowi, jaki pracownik socjalny wziąłby ze sobą tradycyjnie na wywiad. Dzięki temu, nie musi on uczyć się innego układu i kolejności wprowadzania informacji. Znana z kwestionariusza tabelka na białym tle oraz wpisane informacje, wyróżnione czcionką naśladującą tradycyjny długopis, doskonale przybliżają sposób pracy, do którego jest przyzwyczajony.
 • WYWIAD Plus nie potrzebuje również haseł z Modułu Zarządzania Tożsamością (MZT) CSIZS Emp@tia, logowanie następuje tylko przy użyciu loginów i haseł zdefiniowanych dla użytkowników terminali w Pomoście.
 • Kwoty dochodów i kryteriów są wyliczane automatycznie po wpisaniu składowych dochodów członków rodziny, a przycisk „Jak obliczono?” pokazuje skąd wzięły się kwoty.
 • WYWIAD Plus sygnalizuje ewentualne braki lub nieścisłości, które w przeciwnym wypadku musiałyby być poprawiane już w Pomoście.
 • WYWIAD Plus od wersji 1.3 umożliwia skorzystanie ze słownika miejscowości i ulic zgodnego z klasyfikacją GUS
 • We współpracy z wersją 3-12.0 POMOST Std, WYWIAD Plus 2.0 pozwala na obsłużenie sytuacji, w której podczas przeprowadzenia wywiadu nie udaje się ustalić dochodu osoby.
 • WYWIAD Plus 2.0 umożliwia synchronizację słowników i parametrów systemowych z POMOST Std 3-12.0, co pozwala między innymi na użycie rozszerzeń lokalnych źródeł dochodu i rodzajów świadczeń, podczas przeprowadzania wywiadów.
 • możliwość poprawienia widoczności aktualnie wpisywanej informacji (od wersji 3.0)
 • sprawdzanie ortografii (od wersji 3.0)
 • możliwość zmiany aktualizacji wywiadu (cz. IV) na pełny wywiad (cz. I) (od wersji 3.0 we współpracy z POMOST Std 3-12.2 lub nowszym)
 • możliwość rejestracji dostarczonych dokumentów i wczytania ich do systemu POMOST Std (od wersji 3.1)
 • możliwość rejestracji pracy socjalnej przez pracownika podczas wizyty w środowisku i wczytania do systemu POMOST Std (od wersji 4.0 WYWIAD Plus)
 • możliwość wykorzystania słownika instytucji z systemu POMOST Std podczas podawania miejsc pracy, nauki oraz pobytu (od wersji 4.0).
 • możliwość zaplanowania zasiłku stałego lub okresowego na kilka okresów, w każdym z nich uwzględniając różne dochody (od wersji 5.0 WYWIAD Plus)
 • możliwość wczytania zlecenia przeprowadzenia pracy socjalnej z POMOST Std (od wersji 5.0 WYWIAD Plus)
 • od wersji 8.0 można zaplanować zakres usług opiekuńczych już w WYWIAD Plus, a nie dopiero po wczytaniu wywiadu do Pomostu
 • WYWIAD Plus od wersji 8.0 pozwala wliczać różne osoby do składu rodziny, w zależności od planowanej pomocy w tym samym wywiadzie
 • WYWIAD Plus od wersji 8.0 pozwala zaznaczyć ,kto ma być świadczeniobiorcą planowego posiłku oraz wskazać realizatora posiłku
 • WYWIAD Plus od wersji 8.0 posiada czynność kopiowania planu pomocy do zatwierdzonego planu pomocy
 • WYWIAD Plus od wersji 8.0 może działać w środowisku uruchomieniowym JAVA nowszym niż 8
 • WYWIAD Plus od wersji 9.0 umożliwia synchronizację z Pomostem i użycie rozszerzeń lokalnych aktualizacji wywiadów
 • dzięki temu WYWIAD Plus pozwala rejestrować ustalenia sytuacji w formie, którą dopuszcza zmiana ustawy w/s COVID-19
Szczegóły nowego rozwiązania znajdą Państwo w załączniku.