O systemie

 

 

Portal Beneficjenta - internetowy system, który powstał z myślą o usprawnieniu komunikacji pomiędzy Beneficjentem, a Urzędem. W Portalu beneficjent śledzić może m.in.: stan realizacji złożonych wniosków, wydanych decyzji, czy informacje o planowanych i zrealizowanych płatnościach, a także odczytać komunikaty publikowane przez Urząd. Portal jest dostosowany również do działania na urządzeniach mobilnych (RWD).

Portal Beneficjenta jest zintegrowany z Oprogramowaniem do Obsługi Świadczeń, w tym z aplikacjami: Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Dobry Start, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne, Stypendia Szkolne, Dopłaty do Czynszów oraz Systemem POMOST Std w tym z aplikacjami: Pomoc Społeczna, Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza, Zespoły Interdyscyplinarne, Karta Polaka.

W najnowszej wersji Portalu zostały dodane funkcjonalności, takie jak:
  • możliwość automatycznego założenia konta przez samego Beneficjenta (wnioskowanie o konto), poprzez podanie adresu e-mail oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem / klauzulą informacyjną (zawartość ustalana przez Urząd),
  • konfigurowalne słowniki dotyczące statusów dokumentów i realizacji,
  • automatyczne wysyłanie informacji o nieprzeczytanych powiadomieniach znajdujących się na portalu,
  • możliwość stosowania zamiennie/równocześnie usługi email i sms do wysyłania informacji o założeniu konta/resecie hasła/informacji o nieprzeczytanych powiadomieniach,
  • możliwość zbiorowego wysłania informacji email/sms do wszystkich klientów posiadających konto na portalu,
  • integracja portalu z Oprogramowaniem POMOST STD.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą informacyjną, którą odnajdziecie Państwo poniżej.